Informatii generale
Nume Prof. Univ. Dr. Laura Gheucă Solovăstru
Specializare Dermato-venorologie
Educație Profesor Universitar Doctor
 • Medic primar specialitatea dermato-venerologie
 • Doctor în științe medicale
 • Șeful Clinicii de Dermatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași
 • Coordonator activitate didactică, disciplina dermatologie, Facultatea de Medicina, UMF “Gr. T. Popa” Iași
 • Prodecan al Facultății de Medicină a UMF “Gr. T. Popa” Iași 2009-2012

Activitate medicală

1. MEMBRĂ ÎN:

 • Comitetul de Conducere al Societății Române de Dermatologie
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • American Academy of Dermatology
 • Balkan Medical Union
 • Uniunea Societăţii de Ştiinţe Medicale (USSM) Filiala Iaşi
 • Societatea Română de Medicină Estetică
 • Societatea Română a Chimiștilor Cosmetologi
 • Societatea Română de Micologie Medicală şi Micotoxicologie

 

2. STUDII:

 • Absolventă a Facultăţii de Medicină Generală a UMF Iaşi, promoţia 1990
 • Medic secundar specialitatea Dermato-venerologie/Ord. M.S. nr.1441 /09.10.1991
 • Medic specialist specialitatea Dermato-venerologie/Ord. M.S. nr. 2214 /1994
 • Medic primar specialitatea Dermato-venerologie, conform Ord. M.S. nr. 695 /1998
 • Doctorand în specialitatea Dermato-venerologie 1993
 • Doctor în ştiinţe medicale,titlu confirmat prin Ord. M.E.N nr.128/10.12.1998

 

3. CURSURI DE PERFECȚIONARE:

 • Maladii transmise sexual şi SIDA (1991)
 • Actualităţi în dermato-venerologie (1995)
 • Managementul cabinetului privat de dermatologie (1999)
 • Dermato-cosmetologia estetică (1999)
 • Externarea dirijată din spital şi serviciile de îngrijiri la domiciliu (2002)
 • Management general (2002)
 • Managementul sănătăţii (2002)
 • Noţiuni de management al programelor şi proiectelor de sănătate (2003)
 • Management spitalicesc organizat de SNSPMS (2006)
 • Etica cercetării în România (2009)
 • GCP Training (2012)

 

4. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

 • Preparator universitar Disciplina dermatologie Universitatea de Medicina și Farmacie ” Gr. T. Popa” Iași 1991-1994
 • Asistent universitar Disciplina Dermatologie Universitatea de Medicina si Farmacie” Gr. T.Popa” Iasi 1994-1998
 • Șef lucrari Disciplina Dermatologie Universitatea de Medicina si Farmacie” Gr. T.Popa” Iasi 1999-2003
 • Conferentiar Disciplina Dermatologie Universitatea de Medicina si Farmacie” Gr. T.Popa” Iasi 2003 – prezent

 

5. ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN REȚEAUA SANITARĂ:

 • Decembrie 1990-februarie 1991: medic stagiar – Spitalul Județean Pitești/Argeș
 • 1991-1994: medic secundar specialitatea Dermato-venerologie
 • 1994-1998: medic specialist specialitatea Dermato-venerologie
 • 1998 – medic primar specialitatea Dermato-venerologie

 

6. REDACTOR LA REVISTE:

 • Membru în colectivul de redacție al revistei “Dermatovenerologie” categoria B CNCSIS
 • Membru în colectivul de redacție al “Revista Română de Bioetică” cotată ISI

 

7. CĂRȚI PUBLICATE:

 • Laura Gheucă Solovăstru, Diana Diaconu, D. Vâţă, Adelina Hărăţ Batog, ”Clasic şi modern în psoriazis”

Editura Junimea Iaşi , 2008
ISBN 978-973-37-1310-4.

 • Laura Solovăstru ”Dermatologie clinică şi venerologie”

Editura Junimea , Esculap 97 , Iaşi , 2003
ISBN 973-37-0893-3

 • Laura Solovăstru, Zenaida Petrescu, Doina Rădulescu “Micoze cutanate superficiale”

Editura Corson, Iaşi, 1998,
ISBN 973-98259-9-0

 • Autor capitol în “Probleme de iatrogenie si geriatrie” Editori Gabriel Ungureanu, Ioana Dana Alexa

Ed Gr.T. Popa UMF Iasi 2010
ISBN 978-606-544-029-6

 • Autor capitol în “Ghid pentru practica medicilor de familie” sub redacţia Florina Filip Ciubotaru vol 2

Ed Junimea 2010
ISBN 978-973-37-146-7

 

8. ACTIVITĂȚI ORGANIZATORICE:

 • Membru în Website Committee al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie
 • Secretar coordonator comisie admitere Facultatea de Medicina: 1999-2007
 • Coordonator comisia tehnică, admitere: 1997-1999